Noodfonds overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Er wordt nog overleg met het UWV gevoerd over de uitvoering van deze regeling, maar wij brengen de hoofdlijnen alvast voor u in beeld.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Deze nieuwe tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen. Deze regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Het aanvragen van de werktijdverkorting is niet meer mogelijk.

Werkwijze nieuwe tegemoetkomingsregeling (NOW)

Verwacht een ondernemer omzetverlies van minimaal 20% dan kan er bij uitkeringsinstantie UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd worden (dit is maximaal 90% van de loonsom, en afhankelijk van het omzetverlies). Deze periode kan éénmalig verlengd worden met nog een keer drie maanden. Let op: aan deze verlenging kunnen wellicht nadere voorwaarden worden gesteld.

Ondernemers kunnen deze tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

De werkgever kan ook gebruik maken van de nieuwe tegemoetkomingsregeling waarvoor geen loondoorbetalingsplicht geldt. Hierbij valt te denken aan werknemers met een oproepcontract. Bedrijven kunnen op deze manier een moeilijke periode overbruggen zonder personeel te hoeven laten gaan.

Enkele voorbeelden van de relatie tussen omzetdaling en de hoogte van de tegemoetkoming:

 • Mocht er 100% van de omzet wegvallen, dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
 • Mocht er 50% van de omzet wegvallen, dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
 • Mocht er 20% van de omzet wegvallen, dan bedraagt de tegemoetkoming 18% van de loonsom.

Het UWV zal een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Samenvatting voorwaarden NOW

 • Er mag geen personeel ontslagen worden om bedrijfseconomische redenen in de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers volledig (100%) door.
 • De aanvraag geldt voor drie maanden.
 • De tegemoetkomingsregeling geldt voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.
 • Hoogte tegemoetkoming loonkosten afhankelijk van omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.

Lopende aanvragen Werktijdverkorting

Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een groot beroep op de regeling werktijdverkorting voor werkgevers. Om diverse redenen is besloten deze werktijdverkorting in te trekken. Het is dan ook niet meer mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen.

Heeft u al een aanvraag voor werktijdverkorting ingediend? Aanvragen die nog niet zijn afgehandeld zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling.

Indien u al toekenning heeft gekregen voor de werktijdverkorting dan blijft deze vergunning van kracht. Bij eventuele verlenging moet u gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).  

TE ONDERNEMEN ACTIES

De NOW-regeling is een andere regeling dan de regeling werktijdverkorting. Het is van belang om de volgende acties te (laten) ondernemen:

 1. Het is van belang dat de omzetcijfers goed in beeld zijn gebracht om de tegemoetkomingregeling gelijk goed aan te kunnen vragen. Hier kunnen wij als administratiekantoor u bij helpen. Zoals aangegeven is 1 maart 2020 hierbij het ijkpunt. Ingeval vanaf 1 maart 2020 de omzet is teruggelopen, kan gebruik worden gemaakt van de regeling.  
 2. U blijft als ondernemer 100% doorbetalen aan uw werknemers, en krijgt daarvan een percentage van het UWV terug.
 3. Iedere werknemer mag aan het werk blijven, en hoeven dan ook niet naar huis te worden gestuurd.

Voortgang

Tot het moment dat de overheid toelichting heeft gegeven over bepaalde regels en de wijze van invulling over de NOW regeling (omzetverlies inzichtelijk maken, periode van omzetverlies etc.) zullen we nog even moeten afwachten, we verwachten snel duidelijkheid te krijgen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze pagina?

Neem dan gerust contact met ons op: info@havas.nu of 074-2591588.

Afspraak maken

Houd onze pagina’s omtrent de nieuwe maatregelen in de gaten. Zowel de Overheid als de Belastingdienst kunnen nog voorwaarden toevoegen/wijzigen.

ONZE WERKWIJZE

Wij onderscheiden ons door een transparante maar nuchtere laagdrempelige Twentse aanpak en willen graag voor u als sparringpartner en vertrouwenspersoon fungeren.

Wij willen niet alleen voor u werken maar ook met u samenwerken. Dat betekent niet alleen het samenstellen van een jaarrekening of het verrichten van aangifte omzetbelasting maar u ook voorzien van waardevol en deskundig belastingadvies voor nu en de toekomst.

Lees verder
Havas - Onze werkwijze - Administratiekantoor Hengelo

ONZE WERKWIJZE

Wij onderscheiden ons door een transparante maar nuchtere laagdrempelige Twentse aanpak en willen graag voor u als sparringpartner en vertrouwenspersoon fungeren.

Wij willen niet alleen voor u werken maar ook met u samenwerken. Dat betekent niet alleen het samenstellen van een jaarrekening of het verrichten van aangifte omzetbelasting maar u ook voorzien van waardevol en deskundig belastingadvies voor nu en de toekomst.

Lees verder

ONZE BLOGS

Wij delen onze kennis en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van finance.

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk [...]

Lees verder
Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Zoals bekend geldt sinds dit jaar (2023) de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een DGA meer dan € 700.000,- (2023) geleend heeft van zijn eigen BV, [...]

Lees verder
Actualiteiten salarisadministratie 2024

In het Belastingplan voor 2024 staan geen hele grote veranderingen. Toch zijn er nog wel een aantal belangrijke punten die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen.

Lees verder

ONZE BLOGS

Wij delen onze kennis en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van finance.

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk [...]

Lees verder
Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Zoals bekend geldt sinds dit jaar (2023) de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een DGA meer dan € 700.000,- (2023) geleend heeft van zijn eigen BV, [...]

Lees verder
Actualiteiten salarisadministratie 2024

In het Belastingplan voor 2024 staan geen hele grote veranderingen. Toch zijn er nog wel een aantal belangrijke punten die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen.

Lees verder
Hogere lijfrenteaftrek 2023

Wet toekomst pensioenen (WTP). Hierin staan de afspraken voor het pensioenakkoord. Deze wet is op 1 juli 2023 opnieuw geïntroduceerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Nu is [...]

Lees verder
Aanvraag zorgtoeslag 2022

Heeft u over 2022 aangifte inkomstenbelasting gedaan en uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 31.998,- per jaar, of wanneer u een toeslagpartner heeft is het gezamenlijke verzamelinkomen niet [...]

Lees verder
Verhoging belastingrente

De Belastingdienst heeft de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Lees verder