Jaarrekeningen - Havas Finance & Control

JAARREKENINGEN

Een jaarrekening is een belangrijk financieel verslag over het afgelopen boekjaar van uw onderneming die elk jaar degelijk onderbouwd wordt samengesteld. Een jaarrekening geeft de prestaties, voornamelijk het financiële aspect, van een onderneming weer. In een jaarrekening zijn de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar opgenomen. In een jaarrekening wordt ook de fiscale positie bepaald welke als basis dient voor de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Geconsolideerde jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf (holding) van een concern, waarin de resultaten van dochterondernemingen (werkmaatschappij) opgenomen zijn.

“Mijn doel is het samenstellen van een jaarrekening welke een getrouw resultaat weergeeft en deze met u als klant te bespreken.

Het samenstellen van een jaarrekening houdt in dat wij de financiële administratie in detail controleren of deze voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving.

Hieruit vloeit een financieel verslag van het afgelopen boekjaar welke degelijk wordt onderbouwd met een samenstellingsverklaring”.

– Esther Abbink –

Jaarrekening samenstellen met een duidelijk financieel inzicht

Wanneer u de jaarrekening door ons laat samenstellen doen wij meer dan alleen een betrouwbaar verslag weergeven volgens de huidige wet- en regelgeving. Wij geven u duidelijkheid en analyseren uw financiële positie, en adviseren op welke punten u kunt bijsturen om uw doelstellingen te behalen. Onze dienstverlening gaat verder door per maand, kwartaal of halfjaarlijkse tussentijdse cijfers op te stellen of simpelweg met elkaar te sparren. Alles wat u nodig heeft om uw organisatie sturing te kunnen geven en uw doelstellingen te behalen.

Neem gerust contact met ons op.

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Afspraak maken

Deponeren van de jaarrekening

Bij een Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap of Coöperatie bent u verplicht de jaarrekening tijdig digitaal te deponeren via Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel. Met onze nieuwste software in combinatie met een PKI overheid-certificaat bieden wij oplossingen die hiervoor uitermate geschikt zijn.

Wie heeft belang bij de jaarrekening van uw onderneming?

 1. Banken en kredietverstrekkers willen weten hoe goed hun klanten het doen. Op basis van uw financiële situatie zullen ze oordelen over het eventueel verstrekken van (aanvullende) kredieten.
 2. Investeerders controleren bedrijven uitvoerig voordat ze geld in uw bedrijf investeren. Zij willen uiteraard weten of hun investering ook wat zal opleveren.
 3. Aandeelhouders willen hun investering opvolgen, checken of het bedrijf nog op koers vaart, een uitstapmoment inschatten extra investeren. Ook zij willen weten of ze hun geld goed belegd hebben.
 4. Leveranciers hebben er belang bij dat hun facturen betaald worden. Als een grote rekening onbetaald blijft, kunnen ze zelf in de problemen komen. Deze partij heeft er belang bij om uw kredietwaardigheid in kaart te brengen.
 5. Klanten willen betrouwbare en rendabele leveranciers. Zo zijn ze verzekerd van correcte leveringen en continuïteit in de handelsrelatie. Als een financieel wankele leverancier geen aankopen meer kan doen, dan kan de productie achterop raken en dat brengt leveringen in gevaar.
 6. Concurrenten zijn benieuwd hoe de andere spelers het in de markt doen.
 7. Benchmarkingis een manier om prestaties van ondernemingen in dezelfde markt met elkaar te kunnen vergelijken. Belangengroepen hebben interesse in uw cijfers.  
 8. Medewerkers en sollicitanten leren meer over de gezondheidstoestand van hun (toekomstige) werkgever. Het helpt hen bij hun beslissingen over een verdere carrière. Kiezen zij voor een stabiele onderneming of voor een bedrijf dat minder goed scoort op het gebied van solvabiliteit?
 9. De belastingdienst. De belastingdienst wil inzage in uw jaarrekening wanneer u aangifte doet. Voor ZZP’ers zijn de lezers van de jaarrekening vrijwel altijd de eigenaar zelf en de Belastingdienst.

Digitalisering als hulpmiddel maar gevoel houden met cijfers

dat is een jaarrekening zoals wij die samenstellen

Jaarrekeningen - Havas Finance & Control

JAARREKENINGEN

Een jaarrekening is een belangrijk financieel verslag over het afgelopen boekjaar van uw onderneming die elk jaar degelijk onderbouwd wordt samengesteld. Een jaarrekening geeft de prestaties, voornamelijk het financiële aspect, van een onderneming weer. In een jaarrekening zijn de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar opgenomen. In een jaarrekening wordt ook de fiscale positie bepaald welke als basis dient voor de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Geconsolideerde jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening is de jaarrekening van het moederbedrijf (holding) van een concern, waarin de resultaten van dochterondernemingen (werkmaatschappij) opgenomen zijn.

“Mijn doel is het samenstellen van een jaarrekening welke een getrouw resultaat weergeeft en deze met u als klant te bespreken.

Het samenstellen van een jaarrekening houdt in dat wij de financiële administratie in detail controleren of deze voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving.

Hieruit vloeit een financieel verslag van het afgelopen boekjaar welke degelijk wordt onderbouwd met een samenstellingsverklaring”.

– Esther Abbink –

Jaarrekening samenstellen met een duidelijk financieel inzicht

Wanneer u de jaarrekening door ons laat samenstellen doen wij meer dan alleen een betrouwbaar verslag weergeven volgens de huidige wet- en regelgeving. Wij geven u duidelijkheid en analyseren uw financiële positie, en adviseren op welke punten u kunt bijsturen om uw doelstellingen te behalen. Onze dienstverlening gaat verder door per maand, kwartaal of halfjaarlijkse tussentijdse cijfers op te stellen of simpelweg met elkaar te sparren. Alles wat u nodig heeft om uw organisatie sturing te kunnen geven en uw doelstellingen te behalen.

Neem gerust contact met ons op.

Wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden

Afspraak maken

Deponeren van de jaarrekening

Bij een Besloten Vennootschap, Naamloze Vennootschap of Coöperatie bent u verplicht de jaarrekening tijdig digitaal te deponeren via Standard Business Reporting (SBR) bij de Kamer van Koophandel. Met onze nieuwste software in combinatie met een PKI overheid-certificaat bieden wij oplossingen die hiervoor uitermate geschikt zijn.

Wie heeft belang bij de jaarrekening van uw onderneming?

 1. Banken en kredietverstrekkers willen weten hoe goed hun klanten het doen. Op basis van uw financiële situatie zullen ze oordelen over het eventueel verstrekken van (aanvullende) kredieten.
 2. Investeerders controleren bedrijven uitvoerig voordat ze geld in uw bedrijf investeren. Zij willen uiteraard weten of hun investering ook wat zal opleveren.
 3. Aandeelhouders willen hun investering opvolgen, checken of het bedrijf nog op koers vaart, een uitstapmoment inschatten extra investeren. Ook zij willen weten of ze hun geld goed belegd hebben.
 4. Leveranciers hebben er belang bij dat hun facturen betaald worden. Als een grote rekening onbetaald blijft, kunnen ze zelf in de problemen komen. Deze partij heeft er belang bij om uw kredietwaardigheid in kaart te brengen.
 5. Klanten willen betrouwbare en rendabele leveranciers. Zo zijn ze verzekerd van correcte leveringen en continuïteit in de handelsrelatie. Als een financieel wankele leverancier geen aankopen meer kan doen, dan kan de productie achterop raken en dat brengt leveringen in gevaar.
 6. Concurrenten zijn benieuwd hoe de andere spelers het in de markt doen.
 7. Benchmarkingis een manier om prestaties van ondernemingen in dezelfde markt met elkaar te kunnen vergelijken. Belangengroepen hebben interesse in uw cijfers.  
 8. Medewerkers en sollicitanten leren meer over de gezondheidstoestand van hun (toekomstige) werkgever. Het helpt hen bij hun beslissingen over een verdere carrière. Kiezen zij voor een stabiele onderneming of voor een bedrijf dat minder goed scoort op het gebied van solvabiliteit?
 9. De belastingdienst. De belastingdienst wil inzage in uw jaarrekening wanneer u aangifte doet. Voor ZZP’ers zijn de lezers van de jaarrekening vrijwel altijd de eigenaar zelf en de Belastingdienst.

Digitalisering als hulpmiddel

Technologie en slimme software zijn belangrijke hulpmiddelen in de digitale revolutie. Denk hierbij aan mobiele apparaten, social media en cloud computing om zo maar een paar termen te gebruiken.

Ook zijn wij als administratiekantoor in deze stroomversnelling geraakt en zien wij mogelijkheden om deze digitalisering zakelijk toe te passen voor ons eigen kantoor maar ook zeker voor onze klant. Wij streven ernaar om het werk vanuit een financiële administratie met een hoog routinegehalte te automatiseren.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om facturen te scannen en dat die facturen vervolgens het hele boekhoudproces doorlopen. Wij zijn voorstander van automatisering van de financiële administratie waardoor wij meer tijd vrij kunnen maken om u als klant proactief te kunnen adviseren en u zich meer kunt richten om succesvoller te worden.

Wanneer wij uw jaarrekening samenstellen of uw aangifte omzetbelasting indienen gebruiken wij slimme software en digitale hulpmiddelen maar belangrijker nog is dat wij gevoel houden met uw cijfers. De efficiency die wij behalen met digitale hulpmiddelen zetten wij in om data te verzamelen en u hiermee op korte- en lange termijn te kunnen adviseren.

Wilt u als onderneming uw financiële administratie digitaliseren en automatiseren neem dan gerust contact met ons op.

Wij bieden u meer !

ONZE WERKWIJZE

Wij onderscheiden ons door een transparante maar nuchtere laagdrempelige Twentse aanpak en willen graag voor u als sparringpartner en vertrouwenspersoon fungeren.

Wij willen niet alleen voor u werken maar ook met u samenwerken. Dat betekent niet alleen het samenstellen van een jaarrekening of het verrichten van aangifte omzetbelasting maar u ook voorzien van waardevol en deskundig belastingadvies voor nu en de toekomst.

Lees verder
Havas - Onze werkwijze - Administratiekantoor Hengelo

ONZE WERKWIJZE

Wij onderscheiden ons door een transparante maar nuchtere laagdrempelige Twentse aanpak en willen graag voor u als sparringpartner en vertrouwenspersoon fungeren.

Wij willen niet alleen voor u werken maar ook met u samenwerken. Dat betekent niet alleen het samenstellen van een jaarrekening of het verrichten van aangifte omzetbelasting maar u ook voorzien van waardevol en deskundig belastingadvies voor nu en de toekomst.

Lees verder

ONZE BLOGS

Wij delen onze kennis en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van finance.

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk [...]

Lees verder
Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Zoals bekend geldt sinds dit jaar (2023) de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een DGA meer dan € 700.000,- (2023) geleend heeft van zijn eigen BV, [...]

Lees verder
Actualiteiten salarisadministratie 2024

In het Belastingplan voor 2024 staan geen hele grote veranderingen. Toch zijn er nog wel een aantal belangrijke punten die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen.

Lees verder

ONZE BLOGS

Wij delen onze kennis en houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van finance.

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk [...]

Lees verder
Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Zoals bekend geldt sinds dit jaar (2023) de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een DGA meer dan € 700.000,- (2023) geleend heeft van zijn eigen BV, [...]

Lees verder
Actualiteiten salarisadministratie 2024

In het Belastingplan voor 2024 staan geen hele grote veranderingen. Toch zijn er nog wel een aantal belangrijke punten die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen.

Lees verder
Hogere lijfrenteaftrek 2023

Wet toekomst pensioenen (WTP). Hierin staan de afspraken voor het pensioenakkoord. Deze wet is op 1 juli 2023 opnieuw geïntroduceerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Nu is [...]

Lees verder
Aanvraag zorgtoeslag 2022

Heeft u over 2022 aangifte inkomstenbelasting gedaan en uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 31.998,- per jaar, of wanneer u een toeslagpartner heeft is het gezamenlijke verzamelinkomen niet [...]

Lees verder
Verhoging belastingrente

De Belastingdienst heeft de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Lees verder