Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

Korte introductie box 2:

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk persoon. Let op; dividend uitkeren vanuit uw werkmaatschappij naar uw Holding valt onder de deelnemingsvrijstelling en is derhalve niet belast. In 2023 is het belasting tarief nog 26,9% over de inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Belastingheffing in 2024 in box 2:

In 2024 (indien de eerste kamer instemt) is het tarief in box 2 opgesplitst in twee tarieven, als volgt;

  • tot en met € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) is het tarief 24,5%
  • boven € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) is het tarief 33%

Dividend uitkering in 2023 of 2024?

Op voorhand zou u zeggen dat tot en met € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) het verstandiger is om te wachten tot 2024 gezien het voordeliger tarief van 24,5%.

Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen;

  • Bij dividenduitkeringen boven de € 67.000 (voor fiscale partners € 134.000) kan het zinvol zijn om in 2023 (deels) belastingheffing te laten plaatsvinden;
  • Bij verkoop van aandelen waarbij het gaat om hogere bedragen kan het voordeliger zijn om de transactie nog in 2023 te laten plaatsvinden;
  • Afhankelijk van de hoogte van de reserves waarop u dividend wilt gaan uitkeren kan het zinvol zijn om in 2023 (deels) dividend uit te keren. Dit geldt ook voor toekomstige winstverwachting waarbij u het lage tarief al bereikt en iedere volgende uitkering belast zal worden tegen het hoge tarief.

Zo zijn er nog wel meer scenario’s te bedenken die in tegenstelling tot hetgeen u op voorhand dacht toch een andere uitkomst kunnen krijgen.

De beoordeling om in 2023 of in 2024 dividend uit te keren is derhalve niet eenvoudig en dient individueel bekeken te worden.

Heeft u vragen neem dan gerust contact op met onze belastingadviseurs.
info@havas.nu / 074 – 259 1588