Actualiteiten salarisadministratie 2023

Actualiteiten salarisadministratie 2023

Over iets minder dan een maand is het jaar 2022 al weer ten einde. Met het ingaan van 2023 staan er ook weer een aantal wijzigingen op stapel. Middels deze weg willen wij u hierover weer graag informeren.

Aanpassing Wettelijk Minimum Loon

Via diverse media bent u waarschijnlijk al op de hoogte van de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon (WML) per 1 januari 2023. Per deze datum stijgt het WML namelijk met 10,15%. Waar het WML voor een 21-jarige (en ouder) nu nog € 1.756,20 bedraagt, gaat dit per 1 januari 2023 naar € 1.934,40. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het WML, zoals de Bijstand, AOW en Wajong, zullen ook met dit percentage stijgen. Voor BBL-werknemers tussen 18 en 20 jaar geldt een afwijkend wettelijk minimumjeugdloon.

Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt na jaren ongewijzigd te zijn gebleven nu eindelijk verhoogd. Deze gaat vanaf 1 januari van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding wijzigt per deze datum van € 2,- naar € 2,15 per dag.

Werkkostenregeling

Nadat in 2020 en 2021 het percentage voor de werkkostenregeling al tijdelijk was verhoogd naar 3% (voor de fiscale loonsom tot en met € 400.000,-), werd dit jaar het percentage aangepast naar 1,7%. Voor 2023 wordt dit nu weer aangepast naar 3%. Het percentage voor de fiscale loonsom boven de € 400.000,- blijft ongewijzigd op 1,18%.

Daarnaast mogen het rentevoordeel dat de werknemer heeft bij een renteloze lening van de werkgever en het bedrag van een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de lening vanaf 2023 ook ten laste worden gebracht van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

AOW-leeftijd

Met ingang van 1 januari 2023 wordt de AOW leeftijd met 3 maanden verhoogd en gaat dus in op 66 jaar en 10 maanden. Let wel, dit is de ingangsdatum van de AOW en niet van het pensioen. De ingangsdatum van het pensioen kunt u vinden in het pensioenreglement van het desbetreffende pensioenfonds.

Indiensttreding en anoniementarief

Vóór of uiterlijk op de eerste werkdag (voor aanvang van de werkzaamheden) moet de werkgever de volgende gegevens van de werknemer ontvangen: Naam en voorletters, adres, postcode en woonplaats (en eventueel land als dit niet Nederland is), geboortedatum en burgerservicenummer (bsn).

Als de naam, het adres, de postcode/woonplaats of het burgerservicenummer ontbreekt, dan moet het anoniementarief toegepast worden in de salarisverwerking. Als de werknemer de volledige en/of juiste gegevens  later alsnog aanlevert, dan mag vanaf dat moment het reguliere tarief toegepast worden. Tot en met 2022 mogen eerdere loonperioden die al zijn berekend met het anoniementarief niet hersteld worden. Dit gaat vanaf 2023 wijzigen, u mag dan wel eerdere loonperioden herstellen  mits zij in hetzelfde loonjaar vallen. Het wijzigen van het anoniementarief in voorgaande jaren is niet toegestaan.

Daarnaast nog even voor de volledigheid. Als een werknemer in dienst komt, dan dient u een kopie van zijn identiteitsbewijs te bewaren (bij paspoort en identiteitskaart ook een kopie van de pagina met het bsn) en daarnaast een opgave van de loonheffingen. Een rijbewijs is GEEN geldig identiteitsbewijs voor de loonadministratie.

Aanpassing gebruikelijkloonregeling Directeur Groot Aandeelhouder(DGA)

Bij de bepaling van het loon voor een DGA moet er tot en met 2022 worden gekeken naar het fiscale DGA-loon (€ 48.000,- op jaarbasis), de meest verdienende werknemer én het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking (van dit bedrag mag dan 75% worden genomen). Het hoogste bedrag van deze 3 geldt dan als het loon dat de DGA moet verdienen. Vanaf 2023 gaat dit veranderen. Er moet nog steeds naar de 3 hiervoor genoemde bepalingen worden gekeken, alleen moet het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking dan volledig worden meegenomen in deze vergelijking. Het hoogste bedrag van deze 3 geldt dan vanaf 2023 als het DGA-loon dat toegepast moet worden.

Ook voor DGA’s van ‘innovatieve start-ups’ veranderd de uitzondering op deze regels vanaf 2023.

Bijtelling elektrische auto van de zaak

Het bijtellingspercentage voor een volledig elektrische auto van de zaak, dus zonder CO2-uitstoot, is voor 2022 16%. Voor 2023 blijft dit percentage ongewijzigd. Wat er wel wijzigt is de waarde waarover deze 16% wordt berekend. Voor 2022 wordt de 16% berekend over maximaal € 35.000,-, voor 2023 wordt deze verder verlaagd naar € 30.000,-. Over de waarde boven de € 30.000,- is het bijtellingspercentage 22%. Voor auto’s op waterstof en zonnecellen geldt de 16% bijtelling over de gehele waarde van de auto.

Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van wet- en regelgeving.

Wat kan Havas voor u betekenen?
Havas is een administratiekantoor in Hengelo met meer, wij hebben namelijk ook onze specialisatie op het gebied van salarisadministratie, HRM en lonen. Ook ontzorgen wij u op het gebied van HRM en lonen door onder andere de salarisadministratie volledig uit handen te nemen en u persoonlijk te begeleiden.

Wilt u meer informatie over hoe u fiscaal voordeel behaald of meer informatie over de actualiteiten op het gebied van salarisadministratie, HRM en lonen? Neemt u dan gerust contact op met ons administratiekantoor te Hengelo op:  info@havas.nu / 074 – 259 1588