Excessief lenen bij de eigen BV: Het eerste afrekenmoment per 31 december 2023

Excessief lenen bij de eigen BV

Het lenen van geld bij de eigen BV komt in de praktijk regelmatig voor. Wij zien dat de ondernemer financiële behoeften heeft welke in de vorm van een lening of rekeningcourant overeenkomst vanuit de BV verschaft worden. Echter, het excessief lenen bij de eigen BV kan leiden tot fiscale problemen.

Per 31 december 2023 komt het eerste afrekenmoment eraan, wat ondernemers dwingt om hun schulden aan de BV af te lossen of te reorganiseren. In deze blog zullen we de implicaties van excessief lenen bij de eigen BV en het naderende afrekenmoment verkennen.

Wat is excessief lenen bij de eigen BV?

Excessief lenen bij de eigen BV houdt in dat een ondernemer een aanzienlijk bedrag leent van zijn of haar eigen vennootschap, dat niet wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden. Het geleende bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor persoonlijke uitgaven, het financieren van een (tweede) woning of luxe aankopen. De Belastingdienst kan dergelijke leningen zelfs beschouwen als verkapte winstuitkeringen (uitdeling), wat fiscale gevolgen met zich meebrengt.

Met ingang van 1 januari 2023 is de wetgeving omtrent excessief lenen bij de eigen BV veranderd. Ondernemers hebben nu tot het einde van het boekjaar 2023, dus tot 31 december 2023, de tijd om hun schulden aan de BV af te lossen of te herstructureren. Indien het totale bedrag van de schulden hoger is dan € 700.000 (exclusief eigenwoningschulden), wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) belast.

Implicaties en mogelijke acties: Het naderende afrekenmoment heeft verschillende implicaties voor ondernemers. Allereerst kan het leiden tot een aanzienlijke belastingheffing als de schulden niet tijdig worden afgelost of gereorganiseerd. Daarom is het belangrijk om tijdig te evalueren of het nodig is om de leningen te herstructureren, verminderen of af te lossen.

Ondernemers kunnen ervoor kiezen om hun schuld af te lossen door bijvoorbeeld dividend uit te keren, het salaris te verhogen of een lening bij een externe partij af te sluiten om de schuld aan de eigen BV af te lossen. Het is raadzaam om belastingadvies in te winnen bij één van onze belastingadviseurs van Havas. Ons team gaat voor u aan de slag en voorziet u van waardevolle adviezen.

Conclusie

Excessief lenen bij de eigen BV kan aanzienlijke fiscale gevolgen hebben. Ondernemers hebben tot en met 31 december 2023 de tijd om hun schulden aan de BV af te lossen of te reorganiseren, voordat het eerste afrekenmoment aanbreekt. Het is raadzaam om tijdig actie te ondernemen.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
info@havas.nu / 074 – 259 1588