Auteur archieven: Havas

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

Wijziging van belasting in box 2 voor het jaar 2024

In box 2 betaalt u belasting over inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wanneer u vanuit uw Besloten Vennootschap dividend uitkeert als natuurlijk persoon of bij verkoop van aandelen als natuurlijk persoon. Let op; dividend uitkeren vanuit uw werkmaatschappij naar uw Holding valt onder de deelnemingsvrijstelling en is derhalve niet belast. In 2023 is het belasting tarief nog 26,9% over de inkomsten uit aanmerkelijk belang.

Excessief lenen bij de eigen BV: Het eerste afrekenmoment per 31 december 2023

Excessief lenen bij de eigen BV

Het lenen van geld bij de eigen BV komt in de praktijk regelmatig voor. Wij zien dat de ondernemer financiële behoeften heeft welke in de vorm van een lening of rekeningcourant overeenkomst vanuit de BV verschaft worden. Echter, het excessief lenen bij de eigen BV kan leiden tot fiscale problemen.