Brieven betalingsregeling bijzonder uitstel corona

Brieven betalingsregeling bijzonder uitstel corona

De betalingsregeling voor opgebouwde belastingschulden door bijzonder uitstel in verband met corona gaat in per 1 oktober 2022. Als u hiervan gebruikmaakt, heeft u mogelijk een brief met meer informatie hierover ontvangen of ontvangt u die binnenkort van de belastingdienst.

Heeft u een bedrag aan uitgestelde belastingschuld in verband met corona open staan? De Belastingdienst stuurde in april 2022 een 1e informatieve brief met een overzicht van de openstaande schuld op peildatum 31 januari 2022. In augustus 2022 volgde een 2e brief met een nieuw overzicht.

Regeling in het kort

De betalingsregeling die het kabinet heeft aangeboden houdt in dat u uiterlijk op 1 oktober 2022 begint met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. U moet in de basis binnen 5 jaar uw belastingschuld hebben afgelost. U betaalt elke maand een vast bedrag aan de Belastingdienst, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022. Voor een deel van de ondernemers die voldoen aan specifieke voorwaarden kan er een betalingsregeling getroffen worden voor 7 jaar.

Bent u zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv? Dan kunt u zich voor ondersteuning bij het aflossen van de belastingschulden en andere schulden melden bij uw gemeente. De gemeente kijkt of en hoe zij u verder kunnen helpen met advies of het aanvragen van schuldhulpverlening.

Wilt u meer informatie over deze betalingsregeling of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
Neem gerust contact met ons op: info@havas.nu / 074 – 259 1588.