Actualiteiten salarisadministratie 2024

Actualiteiten 2024

In het Belastingplan voor 2024 staan geen hele grote veranderingen. Toch zijn er nog wel een aantal belangrijke punten die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen.

Minimumloon 2024

In de voorgaande jaren was er altijd een wettelijk minimum maandloon. Op basis hiervan werden dan de wettelijke uurlonen berekend. Dit hield dus in dat iemand die op fulltimebasis 38 uur per week werkte een hoger wettelijk minimumuurloon had dan iemand die op fulltimebasis 40 uur per week werkte. Met ingang van 1 januari 2024 is dit gewijzigd en geldt er voor iedereen eenzelfde wettelijk minimumuurloon (bij 21 jaar en ouder is dit € 13,27). Dit betekent dus dat de werknemer die in 2023 een wettelijk minimumuurloon op basis van 38 of 40 uur hadden een grotere stijging in het uurloon hebben dan werknemers die 36 uur per week werken.

Overzicht wettelijke uurlonen per 1-1-2024

Leeftijd
21 jaar en ouder
20 jaar
19 jaar
18 jaar
17 jaar
16 jaar
15 jaar

Per uur
€ 13,27
€ 10,62
€ 7,96
€ 6,64
€ 5,24
€ 4,58
€ 3,98

Het wettelijk minimum maandloon voor werknemers die 36 uur per week werken zal dus afwijken van het wettelijk minimum maandloon voor werknemers die 40 uur per week werken, omdat het wettelijk minimumuurloon in beide gevallen gelijk blijft.

Hou ook goed de salarisschalen in de CAO’s in de gaten want door deze invoering zullen ook in veel gevallen de salarisschalen in de CAO’s aangepast worden.

Voor leerlingen in de BBL gelden de volgende wettelijke minimumjeugdlonen per uur:

Leeftijd
20 jaar
19 jaar
18 jaar

Per uur
€ 8,16
€ 6,97
€ 6,04

Fiscale reiskostenvergoeding

De reiskostenvergoeding die werkgevers maximaal onbelast aan hun werknemers mogen vergoeden stijgt per 1 januari 2024 van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer.

Afschaffing Jeugd-LIV

Het Lage Inkomensvoordeel voor werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar, het jeugd-LIV, wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Het Lage Inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers boven de 21 jaar blijft nog een jaar van kracht. Deze zal waarschijnlijk op 1 januari 2025 worden afgeschaft.

Verruiming gerichte vrijstelling OV-kaart

Om de administratieve lasten voor de werkgevers verder te verlichten is het vanaf 1 januari 2024 mogelijk om een OV-kaart (abonnement of voordeelurenkaart) aan een werknemer vrij te verstrekken of vergoeden aan de werknemer. Deze is dus vrijgesteld van de loonheffingen.  Voorwaarde hierbij is wel dat de werknemer de OV-kaart ook zakelijk gebruikt.

Vrije ruimte Werkkostenregeling 2024

De vrije ruimte van de Werkkostenregeling bedraagt voor dit jaar nog 3% over de fiscale loonsom tot € 400.000,-. Met ingang van 1 januari wordt dit percentage verlaagd naar 1,92%. Voor de fiscale loonsom vanaf € 400.000,- blijft het percentage ongewijzigd op 1,18% staan.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

In de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), die er voor moet zorgen dat op 1 januari 2028 alle pensioenregelingen zijn aangepast aan de nieuwe kaders, is bepaald dat met ingang van 1 januari de toetredingsleeftijd voor alle pensioenfondsen en -verzekeringen wordt aangepast naar 18 jaar.  Dus vanaf 1 januari zullen werknemers van 18 jaar en ouder dien onder een pensioenregeling vallen ook daadwerkelijk pensioen gaan opbouwen.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u graag hulp bij het aanvragen, dan zijn wij u graag van dienst.
info@havas.nu / 074 – 259 1588