Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Zoals bekend geldt sinds dit jaar (2023) de Wet Excessief Lenen bij de eigen vennootschap. Wanneer een DGA meer dan € 700.000,- (2023) geleend heeft van zijn eigen BV, dan wordt het meerdere belast in Box 2 tegen 26,9% dividendbelasting in 2023.

In het kader van excessief lenen moet tevens rekening gehouden worden met leningen aan verbonden personen. De eigenwoning lening(en) kunnen vaak buiten de berekening worden gehouden.

Waar de grens voor excessief lenen in 2023 nog de grens had van € 700.000 blijkt nu bij de behandeling van het Belastingplan 2024 dat deze zonder aankondiging verlaagd wordt naar € 500.000. Dit betekent dat DGA’s per 31 december 2024 over het meerdere wordt belast in Box 2 tegen 24,5% ( tot en met € 67.000) of (> € 67.000) tegen 33%!

Grens eerste schijf
Grens tweede schijf
Vlaktarief
Tarief eerste schijf
Tarief tweede schijf

Grens 1e schijf
Grens 2e schijf
Vlaktarief
Tarief 1e schijf
Tarief 2e schijf

2023
n.v.t.
n.v.t.
26,9%
n.v.t.
n.v.t.

2024
€ 67.000
> € 67.000
n.v.t.
24,5%
33%

Voor DGA’s die hier mee te maken hebben vergt dit enige voorbereiding om binnen deze nieuwe en onverwachte grens te blijven zonder afrekening in Box 2.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze belastingadviseurs.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u graag hulp bij het aanvragen, dan zijn wij u graag van dienst.
info@havas.nu / 074 – 259 1588