Hogere lijfrenteaftrek 2023

Hogere lijfrenteaftrek 2023

Denk aan je pensioen!

Wet toekomst pensioenen (WTP). Hierin staan de afspraken voor het pensioenakkoord. Deze wet is op 1 juli 2023 opnieuw geïntroduceerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023. Nu is het mogelijk om een hoger bedrag aan lijfrentepremies in aftrek te brengen.

Hogere jaarruimte vanaf 2023

Jaarruimte is het maximale bedrag dat je per jaar belastingvrij in een persoonlijk pensioenpotje mag storten. Het voorgaande percentage 13,3% is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 30%.

De maximale jaarruimte is in 2023 verhoogd van €15.317,- naar €34.550,-.

De premiegrondslag is het bruto-inkomen (max €128.810,-) verminderd met de AOW-franchise, deze bedraagt €13.646,- en hierover kunt u geen lijfrente opbouwen.

Meerdere jaren reserveringsruimte én hogere reserveringsruimte

Als je jouw jaarruimte niet benut, wordt dit bij jouw reserveringsruimte opgeteld. In eerste instantie bedroeg de reserveringsruimte jouw niet benutte jaarruimten van de voorgaande 7 jaren, dit is nu verhoogd naar 10 jaar.

De maximale reserveringsruimte van 2023 is verhoogd naar €38.000,-.

Lijfrenteaftrek ná AOW-leeftijd vanaf 2023

Voorheen was het niet mogelijk om lijfrentepremie af te trekken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Vanaf 2023 is het mogelijk om tot 5 jaar ná het bereiken van de AOW leeftijd lijfrentepremie in aftrek te brengen.

Heeft u hierover nog vragen of wilt u graag hulp bij het aanvragen, dan zijn wij u graag van dienst.
info@havas.nu / 074 – 259 1588