Fiscaal advies: Cryptovaluta en de belastingdienst

Het handelen in en het bezitten van verschillende cryptovaluta is niet meer weg te denken uit onze economie. Echter, welk gevolg heeft dit voor uw belastingen? Havas heeft het voor u op een rijtje gezet.

Cryptovaluta en de inkomstenbelasting

De cryptovaluta (cryptocurrencies) kan in box 1 óf box 3 belast worden, dit ligt aan de situatie en het doel waarmee de digitale munt wordt aangehouden. De digitale munt wordt in box 1 belast zodra er sprake is van:

  • Winst uit onderneming; of
  • Loon; of
  • Resultaat uit overige werkzaamheden.

In alle andere gevallen wordt de cryptovaluta in box 3 belast.  

Box 3

De cryptovaluta die in box 3 is belast, wordt veelal gehouden als beleggingsobject. Aangezien cryptocurrencies extreem volatiel (bewegelijk in waarde) zijn en de brokers (uw gebruikte omwisselplatform) onderling niet altijd dezelfde waardering aanhouden, neemt de belastingdienst de volgende stelling in:

“De waarde van de digitale munt is de waarde in het economisch verkeer op peildatum die het gebruikte omwisselplatform daaraan toekent.” Dit geldt ook voor cryptocurrencies die zich in een digitale wallet bevinden.

Om discussie te voorkomen wordt de peildatum gesteld op 00:00 – 1 januari.

De wet en- regelgeving omtrent cryptomunten is niet altijd even duidelijk. In de toekomst zal er nadere toelichting komen over de fiscale aspecten rondom de cryptocurrencies.

Vennootschapsbelasting en BTW

Handelt u in cryptovaluta of heeft u crypto als belegging in uw BV dan valt dit binnen de winstsfeer en wordt deze belast met vennootschapsbelasting. Voor de jaarrekening geldt dat een digitale munt wordt gewaardeerd zoals bijvoorbeeld effecten worden gewaardeerd.

Echter zit er een adder onder het gras: de (fiscale) jaarrekening wordt opgesteld volgens het ‘goedkoopmansgebruik’. Dit is een breed fiscaal begrip en de belastingdienst kan oordelen dat verliezen uit cryptovaluta niet binnen dit kader valt, daarmee zijn de verliezen niet meer aftrekbaar voor de VPB. Hierover is momenteel weinig tot geen jurisprudentie.

Voor BTW geldt dat valuta’s zijn vrijgesteld van BTW. Over de inkopen en verkopen van cryptovaluta wordt geen BTW berekend. Mined of handelt u veel? Dan heeft u wél recht op BTW vooraftrek op bijvoorbeeld computers.

De cryptovaluta niet opgegeven in uw aangifte?

De digitale munt wordt wel eens vergeten aan te geven in de inkomstenbelasting en de controle hierop is momenteel moeilijk voor de belastingdienst. Echter, in juni 2021 heeft de Europese Unie een pakket aan maatregelen voorgesteld. Zodra deze maatregelen zijn goedgekeurd en vertaalt naar Nederlandse wetgeving, kan de Belastingdienst inzage krijgen in informatie omtrent cryptobeleggingen. Met deze nieuwe informatie kunnen ze tot 5 jaar terug (in specifieke gevallen nog veel verder) een navorderingsaanslag opleggen. Hierbij kan de boete oplopen tot wel 300 % van de te weinig betaalde belasting.

Bent u vergeten uw cryptobelegging aan te geven? Dan raden wij u aan dit alsnog te doen middels een vrijwillige opgave. Heeft u hier advies of ondersteuning bij nodig, dan bieden wij van Havas u dat graag.

Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van wet- en regelgeving.  

Wat kan Havas voor u betekenen?
Wilt u meer informatie over hoe fiscaal om te gaan met cryptovaluta’s?
Neemt u dan gerust contact op met ons administratiekantoor te Hengelo.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
Neem gerust contact met ons op: info@havas.nu / 074 – 259 1588