Actualiteiten salarisadministratie 2022

Actualiteiten salarisadministratie 2022

Ondanks dat we nu nog een demissionair kabinet hebben en men geen grote belastingplannen voor 2022 heeft doorgevoerd, zijn er toch een aantal wijzigingen per 1 januari 2022 waar wij u als ondernemer over willen informeren middels onderstaand blog.

Bijtelling elektrische auto van de zaak 

Voor de volledig elektrische auto van de zaak, dus zonder CO2-uitstoot, verandert het bijtellingspercentage. Dit jaar is het bijtellingspercentage 12% voor een waarde tot en met € 40.000 en is het bijtellingspercentage 22% voor de waarde boven de € 40.000. Voor 2022 wordt het bijtellingspercentage gewijzigd naar 16% voor een waarde tot en met € 35.000,- en 22% voor de waarde boven de € 35.000. Voor auto’s op waterstof en op zonnecellen gelden de percentages van 12% (2021) en 16% (2022) over de volledige waarde.

Werkkostenregeling

Voor 2021 was het oorspronkelijke percentage 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000 en 1,18% voor het fiscale loon boven de € 400.000. In verband met de coronacrisis had de overheid voor 2020 en 2021 het percentage van 1,7% gewijzigd naar 3% over het fiscale loon tot en met € 400.000. Het andere percentage bleef ongewijzigd. Voor 2022 verlaagd de overheid weer het percentage en wordt dit weer 1,7% over het fiscale loon tot en met € 400.000 en 1,18% over het fiscale loon boven de € 400.000.

Vaste reiskostenvergoeding

Als de werknemer iedere werkdag naar zijn werkplek reist, dan heeft u als werkgever de mogelijkheid om een vaste reiskostenvergoeding per maand te geven. In verband met de coronacrisis heeft de overheid niet getornd aan deze vergoeding, ook als de werknemer (deels) thuis werkte. Met ingang van 1 januari 2022 is het niet langer toegestaan om deze vaste reiskostenvergoeding te geven over de thuiswerkdagen. Dus als een werknemer nu nog een vaste reiskostenvergoeding ontvangt op basis van 5 dagen maar hiervan 2 dagen thuis werkt, dan moet met ingang van 1 januari de vaste vergoeding aangepast worden naar 3 dagen.

Thuiswerkvergoeding

Voor de extra kosten die een werknemer maakt voor het thuiswerken bestaat er de mogelijkheid om met ingang van 1 januari 2022 hiervoor een onbelaste vergoeding te geven van € 2,- per thuiswerkdag. Ook als de werknemer die dag deels thuis werkt, dan mag u ook deze vergoeding geven. Het is echter niet toegestaan om op dezelfde dag de werknemer een thuiswerkvergoeding en een vaste reiskostenvergoeding te geven als er deels op de werkplek en thuis wordt gewerkt. De tip zou zijn om te kijken welke vergoeding het meeste oplevert voor de werknemer en deze dan te vergoeden. De thuiswerkvergoeding valt onder de gerichte vrijstellingen, dus het vergoede bedrag komt niet ten laste van de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

Oproepkrachten

Dan nog even een hele belangrijke opfrisser. Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Hierin is onder andere geregeld dat wanneer oproepkrachten 12 maanden in dienst zijn, de werkgever verplicht is om uiterlijk binnen 1 maand na het verstrijken van deze periode aan de werknemer een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De werknemer heeft vervolgens een maand na het schriftelijke aanbod van de werkgever de mogelijkheid om hiermee in te stemmen. Gebeurt dit niet, dan blijft de werknemer op de oude voet werken, dus op basis van een oproepovereenkomst. Voor de werkgever zit hier een groot risico in. Als de werkgever aan de werknemer geen schriftelijk aanbod heeft gedaan, dan kunnen de uren achteraf nog geclaimd worden door de werknemer. Ook is de werkgever over deze claim nog eens een boete van 50% verschuldigd.

Wijziging Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

De Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds is tot en met dit jaar een werkgeverslast met een vast percentage (7,03%) dat geldt voor iedere werkgever. Met ingang van 2022 wordt dit een gedifferentieerde premie met een tweetal percentages. Het lage percentage (5,49%) gaat gelden voor de kleine werkgevers, het hoge percentage (7,05%) geldt zowel voor de middelgrote als de grote werkgevers. Uiteraard wordt op de genoemde percentages evenals in de voorgaande jaren ook nog 0,5% bijgeteld voor de bijdrage kinderopvang. Het kabinet wil met deze maatregel de kleine werkgevers tegemoet komen voor de kosten van de loondoorbetaling bij ziekte. U wordt als kleine werkgever aangemerkt als de premieloonsom maximaal € 882.500,- (25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar) bedraagt.

Wijziging Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WhK)

De wijziging in de Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds heeft ook gevolgen voor de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Tot en met dit jaar bent u kleine werkgever als de premieloonsom maximaal 10 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt. Met ingang van 2022 gaat ook dezelfde premieloonsom gelden als voor de Basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds, namelijk 25 maal het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar. Dus bent u voor dit jaar ingedeeld als middelgrote werkgever voor de gedifferentieerde premie, dan kan het zomaar zijn dat u voor volgend jaar weer als kleine werkgever wordt aangemerkt.

Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP)

Met ingang van 1 januari 2022 is het niet langer mogelijk om de gemaakte studiekosten in mindering te brengen op de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor in de plaats komt dus het STAP-budget. Als de werknemer een studie wil volgen, dan kan hij bij het STAP-portaal (geopend vanaf 1 maart 2022) kijken of er voor de te volgen studie een budget beschikbaar is. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon en kan één keer per jaar aangevraagd worden. Het UWV betaald dit bedrag dan rechtstreeks aan de scholingsinstantie. Als u als werkgever de studiekosten vergoed, dan is het straks  goed om te weten of er al niet een stukje van de opleiding betaald is door het STAP-budget.

Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen van wet- en regelgeving.  

Wat kan Havas voor u betekenen?
Havas is een administratiekantoor in Hengelo met meer, wij hebben namelijk ook onze specialisatie op het gebied van salarisadministratie, HRM en lonen. Ook ontzorgen wij u op het gebied van HRM en lonen door onder andere de salarisadministratie volledig uit handen te nemen en u persoonlijk te begeleiden.

Wilt u meer informatie over hoe u fiscaal voordeel behaald of meer informatie over de actualiteiten op het gebied van salarisadministratie, HRM en lonen? Neemt u dan gerust contact op met ons administratiekantoor te Hengelo op:  info@havas.nu / 074 – 259 1588