Profiteer van uw lage-inkomensvoordeel

Lage inkomensvoordeel - Havas - Finance - Control - Hengelo

Wellicht heeft u als ondernemer recht op het lage-inkomensvoordeel. Wat is het en hoe kunt u dit voordeel maximaliseren?

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Sinds 2017 kunnen werkgevers een tegemoetkoming krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming verlaagt de loonkosten van deze werknemers en stimuleert de werkgever hen in dienst te nemen en te houden.

Als ondernemer heeft u recht op het LIV voor elke werknemer die aan de volgende drie voorwaarden voldoet. De werknemer heeft:

  • de AOW-leeftijd nog niet bereikt, en;
  • in 2019 minstens 1.248 uren verloond gekregen, en;
  • een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58.

1.248 verloonde uren

Verloonde uren zijn niet slechts de uren die de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt. Hieronder vallen alle uren die zijn uitbetaald, dus ook de uren waarvoor de werknemer niet heeft gewerkt. Denk hierbij aan ziekte, vakantiedagen en uitbetaalde verlofuren.

Wanneer een werknemer onvoldoende uren verloond heeft gekregen, kan het voordelig zijn de werknemer meer te laten werken of met betaald verlof te sturen. Deze uren komen voor uw rekening, maar hierdoor kunt u mogelijk wel profiteren van het LIV.

Gemiddeld uurloon

Het LIV is op basis van het gemiddeld uurloon onderverdeeld in twee tarieven. Bij een gemiddeld uurloon van € 10,05 tot en met € 11,07 krijgt u een tegemoetkoming van € 1,01 per verloond uur, tot een maximum van € 2.000 per werknemer per jaar. Bij een gemiddeld uurloon van € 11,08 tot en met € 12,58 krijgt u een tegemoetkoming van € 0,51 per verloond uur, tot een maximum van € 1.000 per werknemer per jaar. Let er wel op dat het gemiddeld uurloon het uurloon inclusief 8% vakantietoeslag betreft.

Maximaal voordeel

Om recht te hebben op het LIV is het dus van belang om de uurlonen van de werknemers binnen de bovenstaande marges te houden. Bij een overschrijding van de marges kunt u in overleg met de werknemer het uurloon verlagen en compenseren via een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per kilometer. Bij een verlaging van het uurloon moet u zich wel aan de eisen inzake het wettelijk minimumloon en eventuele cao-bepalingen houden.

Een hogere kostenvergoeding of bijvoorbeeld een bonus uitkeren, en deze onderbrengen in de werkkostenregeling, is ook een mogelijkheid. Deze hogere vergoeding en bonus zijn onbelast indien u binnen de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom blijft. Anders betaalt u 80% eindheffing.

Zo gaat de werknemer er netto niet op achteruit, terwijl u recht krijgt op het LIV en zo uw kosten kunt drukken. Het is daarom van belang om periodiek te controleren of uw werknemers waarvoor u het LIV kunt ontvangen, nog aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen. Zo niet, kunt u dit gedurende de resterende maanden nog aanpassen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem gerust contact met ons op.
Havas Finance & Control: uw administratiekantoor en belastingadviseur in Hengelo en omstreken.