Verhoging belastingrente

Verhoging belastingrente

De Belastingdienst heeft de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rente is per 1 juli 2023 gestegen van 4% naar 6%.

Als de Belastingdienst een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, dividendbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, erfbelasting of overdrachtsbelasting niet op tijd kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat er na de oorspronkelijke deadline aangifte is gedaan, wordt deze rente berekend. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is zelfs 8%, maar deze is niet gewijzigd.

Wanneer de Belastingdienst aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting ná 1 juli na afloop van het boekjaar vaststelt, wordt over deze aanslagen naar rato rente berekend. Als u verwacht dat u over 2022 belasting moet (bij)betalen, kunt u de rente hierop beperken door op korte termijn een voorlopige aangifte in te dienen. Het is aan te raden het te betalen bedrag zo goed mogelijk in te schatten. Indien achteraf blijkt dat u recht heeft op een teruggaaf, wordt de teveel betaalde rente niet vergoed.

Ons advies is om zo spoedig mogelijk een accurate inschatting te maken van uw te betalen belasting en hiervoor een (voorlopige) aangifte in te dienen. U kunt hiervoor contact opnemen met één van onze belastingadviseurs.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
info@havas.nu / 074 – 259 1588