Actualiteiten salarisadministratie per 1 juli 2023

Actualiteiten salarisadministratie 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 zijn er een aantal belangrijke wijzigingen waarover wij u graag willen informeren.

Loondoorbetalingsverplichting zieke AOW-er

Heeft u een AOW-er in dienst en deze wordt ziek na 1 juli 2023, dan geldt er een loondoorbetalingsverplichting van 6 weken. Na 6 weken hoeft u deze AOW-er dus niet meer het loon door te betalen. Voor de AOW-ers die op 1 juli al ziek waren blijft de oude loondoorbetalingstermijn van 13 weken gelden.

Verplichting visie geven op re-integratietraject

Werkgevers en zieke werknemers moeten vanaf 1 juli 2023 bij het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie beiden hun visie geven op het re-integratietraject. De visie is gericht op zowel de korte als de langere termijn. Ook kan deze, net als het plan van aanpak, regelmatig bijgesteld worden als hier aanleiding toe is. Deze maatregel moet leiden tot een grotere betrokkenheid van zowel de zieke werknemer als de werkgever bij het re-integratietraject.

Wijziging Wettelijk Minimumloon

Het bruto Wettelijk Minimumloon wordt met ingang van 1 juli weer verhoogd. Ten opzichte van 1 januari 2023 bedraagt deze stijging 3,13%.

Thuiswerkende grensarbeiders

Van 1 juli 2022 tot 1 juli 2023 is er in de EU een transitieperiode overeengekomen. Tijdens deze periode leidt telewerken in een andere lidstaat niet tot wijziging van de toepasselijke sociale-zekerheidswetgeving. Vanaf 1 juli 2023 kunnen werknemers tot 50% van de totale arbeidstijd in de woonstaat telewerken zonder dat dit leidt tot wijziging van de toepasselijke socialezekerheids-wetgeving. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een kaderovereenkomst. Werkgevers of werknemers die een beroep willen doen op deze kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij het SVB voor het afsluiten van een zogenoemde artikel 16-overeenkomst.

Wilt u meer informatie over deze wijzigingen of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
info@havas.nu / 074 – 259 1588