Goed voorbereid van start!

Havas - Finance - Control - Hengelo - Goed voorbereid van start

Zoals u wellicht al heeft vernomen wordt met ingang van 1 januari 2019 het btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Wij willen u graag goed voorbereiden, waar moet u rekening mee houden?

Het lage btw-tarief

Voor bepaalde leveringen en diensten geldt het 6%-tarief. Dit betreft met name de goederen en diensten met betrekking tot primaire levensbehoeften zoals de dagelijkse boodschappen, boeken en tijdschriften, diensten van een kapper, schoenmaker of fietsenmaker, hotelverblijf of personenvervoer.

Datum van prestatie

Voor de vraag of het 6%-tarief of het 9%-tarief toegepast moet worden op de prestaties die vallen onder het lage btw-tarief, is het moment waarop het goed of de dienst is verricht van belang.

Onze tip!

Op facturen die in januari 2019 worden verzonden voor leveringen en diensten die nog in december 2018 zijn verricht mag wel het 6%-tarief worden gehanteerd. Het moment dat de prestatie verricht is, is hierin bepalend.

Uitzonderingsregel:

Prestaties welke in 2019 worden geleverd, maar in 2018 alvast vooruit gefactureerd en betaald zijn worden hierop uitgezonderd. Denk met name aan sportevenementen of concerten waarvoor in 2018 al kaarten zijn verkocht en betaald, maar die pas in 2019 plaatsvinden. Ook wanneer er in 2018 wordt gefactureerd aan ondernemers of rechtspersonen en de vooruitbetaling is afgesproken, mag er 6% btw berekend worden. Het moment waarop de vooruitbetaling daadwerkelijk ontvangen wordt, is dan niet van belang.

Het bovenstaande kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Havas - Finance - Control - Hengelo - BTW tarief

Voordruk

De verhoging van het btw-tarief van 6% naar 9% raakt niet alleen de af te dragen btw, maar ook de voorbelasting. Hiervoor gelden uiteraard dezelfde voorwaarden voor de factuurdatum, datum van prestatie en datum van betaling als hierboven genoemd.

Aanpassing van uw prijzen

Levert u zelf een dienst of verkoopt u producten tegen het lage tarief dan doet u er verstandig aan deze prijzen aan te passen om zodoende uw marge te continueren. U kunt deze verhoging ook combineren met de inflatieberekening per 1 januari 2019.

Uw factuur/offerte

U dient het btw-tarief ook op uw factuur/offerte alsmede in uw administratie te wijzigen. Let op dat u dit niet enkel in de berekening wijzigt, maar ook tekstmatig op uw factuur/offerte. Houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 alvast rekening met het btw-tarief van 9% !

In uw administratiepakket zult u het lage btw-tarief ook moeten aanpassen. Het is verstandig om naast het nieuwe tarief van 9% ook het oude tarief van 6% in 2019 nog in stand te houden, vanwege de verschillende scenario’s die in deze nieuwsblog vermeld staan.

Komt u er niet uit om deze aanpassingen zelf door te voeren in uw administratie, neemt u dan gerust contact met ons op. Dan zorgen we er samen voor dat u in 2019 goed voorbereid van start gaat.