NOW 4

NOW 4

De NOW wordt vrijwel ongewijzigd voortgezet. Dat betekent dat de NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. De volgende parameters blijven ongewijzigd: het maximale vergoedingspercentage van 85%, de loonsomvrijstelling van 10% van de loonsom, het minimale omzetverlies van 20%, de forfaitaire opslag van 40% en de maximale vergoeding per werknemer van tweemaal het maximumdagloon. Als nieuwe referentiemaand voor de loonsom geldt februari 2021, omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. Voor de NOW 3 en NOW 4 wordt de TVL-subsidie niet langer tot de omzet gerekend.

Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen door het kabinet.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
Neem gerust contact met ons op: info@havas.nu / 074 – 259 1588.