Bijzonder uitstel van betaling belastingen

Bijzonder uitstel betaling belasting

Het kabinet heeft onlangs besloten dat ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen tot 1 april 2021. Daarmee vervalt de eerdere deadline van 1 januari 2021.

Betalingsregeling naar 36 maanden

In de periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling hebben gekregen, bouwen zij een belastingschuld op. De Belastingdienst biedt ondernemers daarvoor een betalingsregeling aan. Ondernemers krijgen van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om de belastingschuld af te lossen en betalen dan 36 maanden (in plaats van 24 maanden) lang elke maand een vast bedrag.

Heeft een ondernemer verlenging van bijzonder uitstel? Dan hoeft de ondernemer tot 1 april 2021 de belastingen waarvoor het bijzonder uitstel geldt, nog niet te betalen. Deze belastingen vallen ook automatisch onder de betalingsregeling van 36 maanden.

Niet verlengen uitstel

Is een lopend uitstel van betaling niet verlengt, dan verwacht de Belastingdienst dat ondernemers na de laatste dag van het uitstel weer op tijd betalen.

Geen brief in december

Eerder heeft de Belastingdienst toegezegd in december een brief te sturen indien een ondernemer gebruik maakt van het bijzonder uitstel. Door de nieuwe aanpassingen in deze regeling verstuurt de Belastingdienst deze brief niet. Vanaf 1 april 2021 informeert de Belastingdienst ondernemers over de hoogte van de belastingschuld die onder de betalingsregeling van 36 maanden valt.

Heeft u geen uitstel van betaling of verlenging van uitstel van betaling en u wilt hiervoor in aanmerking komen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij zullen u informeren over de voorwaarden en restricties omtrent deze uitstelregeling en de aanvraag indienen.

Onder voorbehoud van toekomstige wijzigingen door het kabinet.