Prinsjesdag 2020 & het belastingplan 2020

Prinsjesdag 2020 - Belastingplan 2020

Zelfstandigenaftrek

Op Prinsjesdag is het belastingplan 2021 gepresenteerd. De zelfstandigenaftrek zou al verlaagd worden naar € 5.000 in negen jaar tijd. In het belastingplan 2021 wordt nu aangegeven dat dit nog sneller zal geschieden. Tegelijkertijd wordt er komende jaren minder vennootschapsbelasting geheven.

Wat is het kabinet precies van plan met de zelfstandigenaftrek?

Vanaf 1 januari 2021 tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek met € 360 per jaar worden verlaagd (in plaats van de oorspronkelijke € 250), in 2028 met € 390 en in de jaren hierna met € 110 totdat deze in 2036 € 3.240 bedraagt.

Wat is die zelfstandigenaftrek ook alweer?

Een ondernemer voor de inkomstenbelasting komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek van € 7.030 (2020) als hij aan het urencriterium van 1.225 uur voldoet. Dit betekent dus dat er een fiscaal voordeel ontstaat wanneer een ondernemer voldoet een het urencriterium.

Vennootschapsbelasting

Het heffen van belasting over de vennootschappelijke winst verloopt door middel van twee schijven. In de eerste schijf (tot € 200.000 in 2020) wordt het lage tarief (16,5 % in 2020) geheven. Alle winst boven de € 200.000 valt in de tweede schijf met het hoge tarief (25% in 2020).

Welke wijzigingen gaan plaatsvinden in de schijven van de vennootschapsbelasting?

Het kabinet rekt de schijf waarin het lage tarief geldt op, zodat het in 2022 geldt voor winsten tot € 395.000. De verlaging zal stapsgewijs plaatsvinden in de komende twee jaar volgens onderstaand schema:

2020

2021

2022

Laag tarief

16,5% (tot € 200.000)

15% (tot € 245.000)

15% (tot € 395.000)

Laag tarief

25%

25%

25%

2020

Laag tarief: 16,5% (tot € 200.000)
Hoog tarief: 25%

2021

Laag tarief: 15% (tot € 245.000)
Hoog tarief: 25%

2022

Laag tarief: 15% (tot € 395.000)
Hoog tarief: 25%

Meer informatie

Heeft u vragen over de invloed die dit op u als ondernemer heeft?  Neem gerust contact met ons op: info@havas.nu / 074 – 259 1588.

*Disclaimer: eventuele wijzigingen die nog kunnen plaatsvinden in het gepresenteerde belastingplan voorbehouden.