Verhoging fiscale jaarruimte en reserveringsruimte

Verhoging fiscale jaarruimte en reserveringsruimte

Zoals u weet is er op 30 mei 2023 de Wet Toekomst Pensioenen door de Eerste Kamer aangenomen. Dit is belangrijk nieuws voor iedereen met een pensioenregeling via de werkgever, maar dit heeft ook zeker gevolgen voor mensen die hun pensioen hebben geregeld via een lijfrente of bankspaarregeling.

Per 1 juli 2023 stijgt de jaarruimte van 13,3% naar 30% met een maximum jaarruimte van € 34.550,-. Deze jaarruimte mag met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 worden berekend.

Naast de jaarruimte is er ook nog de reserveringsruimte. Met de reserveringsruimte wordt de jaarruimte van de voorgaande jaren bedoeld die u niet of niet volledig heeft kunnen gebruiken. Ook hierin wordt een verbetering doorgevoerd. Deze reserveringsruimte wordt flink verhoogd naar maximaal € 38.000,- (was € 8.065,-). Daarnaast mag u nu 10 jaar lang reserveringsruimte inhalen (was 7 jaar).

Het totale bedrag aan jaarruimte en reserveringsruimte dat bij de aangifte IB van 2023 mag worden afgetrokken wordt dus € 72.550,- (€ 34.550,- jaarruimte en € 38.000,- reserveringsruimte).

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
info@havas.nu / 074 – 259 1588